Motels & heime Phnom Penh, Kambodscha

  Katalog der Unternehmen

167 Sisowath Quay, Phnom Penh 
+855 12 664 567
Telefon
House 91, Street 108, Phnom Penh 
+855 89 530 185
Webseite, Telefon
#20R, Street 252, Sangkat Chaktomuk, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia 
+855 23212100
Webseite, Telefon
no.5, 158 Oknha Truong Cang St. (158), Phnom Penh 
+855 23 223 703
Webseite, Telefon
26 Saint 302, Phnom Penh 
+855 23 987 091
Webseite, Telefon
EA1, St 110, Sangkat Kakap, Khan Posenchey, Phnom Penh 
+855 23 988 867
Telefon